MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Vörösmarty Mihály

A PATVARISTA

Mi kik előbb vizen és sáson kényünkre hajóztunk,
     S a dagadó habokat széltiben úszva verénk,
Most szűk hajlékban keserű firkára szorúltunk,
     Papiros úgyse! kezünk megszakad, annyit irunk.
Lát maga a kegyes ég, és szán és sír is ugyancsak,
     Hogy tele van tájunk drága siralmaival,
S már csak eget s vizeket látunk, s még így ha soká tart,
     Földesurunk Görbőn vagy viza, vagy csuka lesz;
Vagy ha ugyan szigetecske marad a puszta homokdomb
     Bár Tuhutum* lássék, annyira vízbe merűl.
Így van most dolgunk, míg benn a tinta parancsol,
     Künn Neptunus uram ostromol árjaival.
De csak rajta, erőlködjék! Mind vége lesz ennek.
     A feketés tenger már kifogy, annyit iránk,
A többit pedig elnyeli majd egy biztosi gége:
     Ily madarak szomját egy Kapos el nem üti.

Görbő 1823

* Egy akkori borház Görbőn