MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Vörösmarty Mihály

A GYÁSZKISÉRET

Kisfaludyt gyászolni ki jő? mily szánakodó nép,
     Mely nem földi, mi mély bánatu néma sereg?
Hát! ti vidám tréfák, keseregtek-e, és ti daloknak
     Húgai, sóhajtás váltja-e hangotokat?
S szép Aurora, te jősz legelűl, a gyász vezetője?
     S fátyolodon bánat gyöngyei hullnak alá -
Ah van okod: ki reád fényt s díszt hoza, sírba hanyatlott;
     Lengjen öröklétű csillagod álma felett.

1830. november 21. és december 19. közt