MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Vörösmarty Mihály

A HAZAFIAK

Kértek, s a haza kér; firkáltok, s a haza buzdít;
     Csizmátok nincsen, s a haza álljon elő.
Áldoztok bogarat, s azt a haza nézze tuloknak:
     Szándéktok jó volt, s a haza áldjon ezért?
Vesztegetők, szentségtelenek! mi düh szálla belétek,
     Mit keres a szent szó szenttelen ajkitokon?
Szűtökben legyen a haza, és ha kimondani szükség,
     Tetteitek zengjék nagy, diadalmi nevét.
Akkor lesz neve a bűn s baj szörnyeinek ölője.
     S nép és isten előtt becsben az áldozatok.

1830