MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Vörösmarty Mihály

A KLASTROM

Zár-lakot óhajtál? a lány szive zár-lak; apácák
     Benne az érzelmek s szűz fejedelmök erény.
Ódd e szent sereget, s rejtsd hűn kebeledbe, mig eljő,
     Akinek oltárát tisztelik, - a szerelem.

1837. május-június