MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Tompa Mihály

SÍRVERS.

Irányi István atyjának emlékére, aki 1854. máj. 11-én
a Poprád hullámaiba fúladt.

Benned az ember, bölcs, jó férj, atya, honfi s az oltár
  Buzgó és felkent bajnoka vesztve vagyon.
Kebled szent tüze, mit a gond meghűteni nem bírt,
  Poprád habjaiban - fájdalom - óltva leve!

(1854. jún. 20.)