Pilinszky János

Példabeszéd

A szúró meleg kocka alján, hol ég és föld beroskad, megszünik, s akár a moslék egybehuppan tér és idő, ott, ebben a tűző ganajban, egyedűl itt lelhetjük meg, egyesegyedűl, amit anyánk örökre elveszített.