Pilinszky János

Pascal

A leghitványabb féreg kimulása ugyanaz, mint a napfölkelte.