MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Tóth Árpád

BALKÁNI FARSANG

- Báli refeláda -

Hétfőn este hét órakor
Véget ér a fegyverszünet.
S pont hét óra harminc perckor
Vezénylik az első tüzet.

Nyolc órakor: ágyudörgés,
Fél kilenckor: offenzíva,
A balkáni ünnepélyre
Meg van minden állam híva.

Háromnegyed kilenc óra:
A gépfegyverek ideje,
Mikor is a puskatűzben
Elvész az emberek feje.

Kilenc óra: felvonulás,
Török, görög, bulgár, arab...
Tíz órakor: bankett, melynél
Három ezred fűbe harap.

Tizenegykor: ropogós tánc,
Melyhez kétszáz ágyut húznak,
Éjfélkor egy falu népet
Humanizmussal megnyúznak.

Ezután jön a szünóra,
Lábnál pihen puska, kopja,
S kisűl, hogy az élelmezést
Valahol, valaki lopja.

Egy órakor új riadó,
Vöröskereszt buzgón ápol,
Most dől el majd, hogy kié lesz
Szemrevaló, szép Drinápoly.

Félháromkor szól a török:
"Izzet basa, ne hagyd magad!"...
Háromkor: egy sereg ember
Puskaportól földhöz ragad.

Négy órakor, hajnaltájba,
Ostromolják a nagy sáncot,
Körülbelül ötkor, hatkor
Kezdik el a haláltáncot.

Mindehhez az emberiség
Külpolitikából juta.
Amit tehát minél előbb
Hatszor üssön meg a guta.