MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Pilinszky János

In memoriam F. M. Dosztojevszkij

Hajoljon le. (Földig hajol.) Álljon föl. (Fölemelkedik.) Vegye le az ingét, gatyáját. (Mindkettőt leveszi.) Nézzen szembe. (Elfordúl. Szembenéz.) Öltözzön föl. (Fölöltözik.)