MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Kölcsey Ferenc

KÖNNYE CSILLOG...

Töredék

     Könnye csillog, arca nedves,
És borongva feltekint.
Isten hozzád, zeng a kedves,
S hő kebelre dől megint.
Átkarolja még a hívet
A végső bús éjjelen,
Ajkon ajk ég, szív ver szívet,
És a búcsu végtelen.