MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Kölcsey Ferenc

KAZINCZY

Sírba Kazinczy leszállt; s későn fakad érte hevítvén
     A remegő könnycsepp harmatozó szemeket.
És fölkél hideg álom alól bús árnya sötéten,
     S rémletes arcával dombja fölébe leűl.
Nemzetemért e szív tettel bizonyíta szerelmet,
     Szól keserűn, s a díj könny leszen érte csupán?

Pest, 1832. szeptember 8.