MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Kassák Lajos

61

Ki ismeri az idegent aki a köd alatt
vándorol
a zöld fához hasonlóan kérdések és
   feleletek között állok s nevetek
mialatt karjaid vonalát simitom
hült szavak az ajkak között mégis enyém a
föld az elfeneklett bánat és a tűz meg-
riadt szived alatt rejtőzik
egy kiáltás bomlik ki az éjszakában nem is-
merem az utat ami hozzád vezetne
hol van az óra ami halott éveimet megváltja
a fonál végén élsz te az anyamadár szemében
fekete gyöngyök peregnek ujjaim közül
aludj
aludj.