MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Kassák Lajos

51

Az asztalt leteritették frissen mosott
kendővel a napszag álmositja a gyere-
ket érzem a tavalyi gyümölcsök izét
és a tekintetet ami megvert
levett kalappal a zarándok
mondom: elvezetlek benneteket a források
eredetéhez
mondom: a lány levetkőzik a tükör előtt de
ellobban ha valaki észreveszi
ez a kétfenekü láda titka
a madár gondtalanul fölszáll a varázsló tégelyéből
csak az a baj hogy sokan vagyunk együtt s a
csoda szétmálik a fekete tükörlapon
délelőtt 11 óra 37 perc
sárga rotációs papiron vonaglanak az öngyil-
kosok
számokat mondunk föl
falakból kisóhajt a tavaszi nedvesség.