MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Balassi Bálint

[HATVANKETTŐDIK] AMATORUM CARMEN DE VIRGINE MARGARETA

[azon nótára]

1
Vitézek karjokkal, kígyók fulákjokkal,
       bikák szarvokkal sértnek,
Körmökkel szép sólymok, foggal oroszlányok
       szaggatnak, azmit érnek,
Csak az szép leányok s az basiliscusok,
       hogy a szemekkel ölnek.

2
Azminthogy újobban éngemet is mostan
       egy nevedéken szép szűz
Két fekete szemmel, mint fényes fegyverrel,
       már szörnyű halálra űz,
Kit hogyha reám vét, gerjeszti szerelmét
       bennem, ki úgy ég, mint tűz.

3
Mely tűz hogy éngemet még hamuvá nem tett,
       senki nem csudálhatja,
Fulgosius amint a nagy csudákról írt,
       valaki azt meglátja,
Holott nagy csudául ír szarvasbogárrúl,
       s bizonságát is ádja,

4
Hogy vadnak bogarak, kik láng között járnak,
       szárnyon szépen repülnek,
S nem csak meg nem égnek, de ottan elvésznek,
       mihent lángból kikélnek,
Így tűz éngemet is éltet, ha emészt is,
       s nem hágy vészni éltemnek.

5
Mely szerelmes tüzem, hogyha eddig éngem
       nem szárazgatott volna,
Könnyhullásom miatt, mint egy folyó patak,
       mind elcsorgottam volna,
De viszont könyvemnek köszönöm, hogy élek,
       mert tüzemet az oltja,

6
Hogy mind el ne fogynék, de csendesen égnék
       kevesebb gyötrelemmel,
Csak képes örömmel, jó gyönyörűséggel,
       szeretőm szerelmével,
Ki nékem elég kincs, mert világon jobb sincs,
       mint édes keserűvel.

7
Igyenesen felnőtt, szép nyers ciprusvesszőt
       jegyez mert ő termete,
S kalárist kis szája, rózsát szép orcája,
       mézet ereszt beszéde.
Kivel mit gondolok? Hát ha szegény vagyok
       is, hadd éljek kedvemre!

8
Sok kincs, nagy gazdagság, pénz, marha, uraság
       bár mind azoké légyen,
Akiket fösvénység, nagy telhetetlenség
       gyötör szüntelenképpen,
Én az kis értékkel ha tűrök jó kedvvel,
       hiszem, nincs senki ellen.

9
Hónál fejérb lábát zöld pázsiton harmat
       ha néha nedvesíti,
Hogy mezítláb járván csak múlatságában
       szép virágit csipkedi,
Akkor bokrok megül nézvén, szerelmétűl
       égek, örülvén néki;

10
Merthogy bölcs versekre gyengén énekelve
       ereszti ki szózatját,
S hol gömbölő nyakán, s hol jól termett vállán
       terengeti szél haját,
Midőn gondolkodván, kertében ballagván
       köti szép koszoróját,

11
Már ezután azért ez egészségéért
       sok jó kopia romol,
Vitézek homlokán szablya miatt gyakran
       szerelméért vér omol,
Mert ez az a virág, ki miatt barátság
       társok között felbomol.

12
Szent Lőrinc-nap után az ezerötszázban
       és az nyolcvankilencben,
Remete módjára havasok aljába
       élvén, szerzék versekben
Arról, ki oly, mint hölgy, s kinek neve szép gyöngy
       a bölcs deáki nyelvben.