MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Zrinyi Miklós

DELI VID SARKOVICS

Én is nem keveset
Tettem, hogy elesett
Világrontó pogány eb;

Nagy csorbát csináltam
Az ottoman holdban:
Nem lesz immár serényebb;

Uramért, hazámért,
Nagy Isten fiáért
Életem volt legkissebb.