MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Vörösmarty Mihály

(CSERHALOM EZ...)

Cserhalom ez - melynek a hír örökifju kezében
     A nagy idők rémes lángu szövétneke ég.
Itt küzdött Salamon, bölcs Géza s az isteni László,
     Híván fenndörgő hangon a büszke vezért;
A hölgyrablót itt sujtotta halálra s leányát
     A szomorún vívó aggnak ölébe tevé.
S elhulltak mind, kik dúlni jövének orozva,
     Véres sírhalomúl nyerve a harc mezejét.
Nagy diadal volt ez s ha viszály nem jő vala közbe,
     A szent hon kebelén nem terem annyi Mohács.

1847. november 16. előtt