MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Szabó Lőrinc

Angol líra

Wilde a legkönnyebb - szólt egy délelőtt
mesterem, és mindegyikünk ledőlt
a díványára, majd, egy órai
nyelvtan után, rögtön fordítani
kezdtük a Happy Prince-et. Persze a
kiejtéssel baj volt: Babits maga
se tudta jól. "Úgylátszik, hagyomány
Arany óta" - mondta nevetve - "hogy
magyar költőnek néma tudomány
maradjon Shakespeare nyelve!..." A napot
Swinburne zárta s Browning-izelitő...
Így telt el egy hét, hetven óra: - ő
fordított, s magyarázott, szemen át,
vagy egyszerűen cé-re cserélve át
a zöngés th-t... Furcsán, egyénien
skandált és mégis tökéletesen...
S végül: "Most aztán vágj magad neki:
van itt lirikus tíz is, goethei!"