MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Pilinszky János

Rossz fölvétel

Rossz fölvétel. Szabadban készűlt. Rotációs papírra nyomták. A férfi arca, mint egy bünözőé, s ez igaz is, volt vétke épp elég. De most, hogy a sürü és idegen erdőben megállítják, igazában csak egy marad: nadrágja ráncai.