MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Petőfi Sándor

VOLTAK BARÁTIM...

Voltak barátim, jó embereim...
Oh mért meg nem halának!
Sírhalmaikra mostan könnyeim
Folynának,
S virágokat termesztene
Fölöttök könnyeim özöne. -
Meg fognak halni majd,
De egyik régi barát
Sem nyer tőlem könyűket, csak sohajt,
Csalódás kínos sohaját;
S ha ez leng rájok:
Sírhalmukon elszáradnak a virágok.

Szalkszentmárton, 1846. március 10. előtt