MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Petőfi Sándor

M. E KISASSZONY EMLÉKKÖNYVÉBE

Legboldogabb perc életünkben az,
(Még nem próbáltam, ámde ugy hiszem)
Ha kedvesünkkel oltárhoz megyünk.
S neked maholnap e sorsod leszen.
Megállítnám, ha volnék Józsue,
Megállítnám itt a napot, időt,
Hogy mindörökké oly boldog lehess,
Minő ekkor lész az oltár előtt.

Pest, 1845. szeptember 10-24. között