MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Petőfi Sándor

HOGY VAN, HOGY AZT A SOK GAZEMBERT...

Hogy van, hogy azt a sok gazembert
Egytől-egyig föl nem kötik?...
Tán csak azért, mert annyi fája
Nincs a világnak, hogy reája
Akasztathatnék mindenik.

Oh mennyi, mennyi a gazember
E földön!... én megesküszöm:
Ha mind esőcseppé változnék,
Negyven nap, negyven éjjel esnék,
Támadna egy új vízözön.

Pest, 1845. október 16. - november 25. között