Madách Imre

30. Egy nagyravágyóhoz

Fényes útat választál magadnak,
Legfényesbek a legsárosabbak.