MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Juhász Gyula

Szemelvények Arany János balladáiból

Várja szegényt, de mihaszna várja!
Odahaza a szép két kis árva:
Minden reggel kimegy az utcára,
Édesatyját de mihaszna várja.
                    (Török Bálint)

Fut a rabló megrakottan,
Nyomja vállát súlyos préda.
                    (Egri leány)

Cserna vizén zúg a malom,
Más veszi a vámot azon,
Másnak zöldel a domb hátja,
Másnak a völgy selyem ágya.
                    (Bot bajnok özvegye)

Állata őrzeni négy alabárdost.
                    (Tetemrehívás)

De a magyar ajkakon is
Neve, híre általános,
Mert hisz él még, él örökké
A dicső Hunyadi János.
                    (Szibinyáni Jank)

1919