MagyarÍrók.hu
MagyarÍrók.hu

Juhász Gyula

(Pajkos madár a műbíráló)

Pajkos madár a műbíráló.
Nincs színésznek hatalma rajt,
Hiába hívod, meg se mozdul,
Ha megdicsérni nem ohajt.
Hiába könny, hiába átok,
Az jól beszél, ez hallgatag,
És mégis az kell, ami tréma,
Bár mit se szól, szívemre hat!
A műbíráló úgy csapong,
Útját sohase látja más,
Ha nem szeretsz, úgy elbírállak
S ha én bírállak, jól vigyázz!

1922